HOME แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โปรแกรมท่องเที่ยว โฮมสเตย์/ที่พัก สินค้า/ของที่ระลึก บรรยากาศชุมชน ติดต่อชุมชน

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านพุมเรียง

โปสเตอร์

         ประวัติ : พุมเรียงแหล่งอารยธรรมเก่าแก่เมืองแห่งเส้นทางสายแพรไหมทางทะเล พบความน่าทึ่งของพุมเรียงชุมชนที่มีอายุยาวนานกว่า 2,000 ปี เคยเป็นท่าเรือที่สำคัญในเส้นทางแพรไหมทางทะเล พุมเรียงเป็นชุมชนสองวัฒนธรรมที่ชาวไทยพุทธและมุสลิมอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติมาช้านาน ถึงแม้ว่าปัจจุบันพุมเรียงจะเป็นเพียงตำบลหนึ่ง แต่เมืองเล็กๆแห่งนี้ก็ยังเต็มไปด้วยธรรมชาติและวัฒนธรรมอันน่าตื่นตา พร้อมเสน่ห์จากประวัติศาสตร์อันเฟื่องฟูที่ใครๆก็ต้องหลงรักเส้นทางตามรอยท่านพุทธทาสภิกขุ ปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ทางศาสนาของไทยพุทธทาสภิกขุ นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ ท่านนี้ได้รับการยกย่องจากองค์กร UNESCO ให้เป็นบุคคลสำคัญด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพของโลก ผู้ก่อตั้งสวนโมกขพลาราม สถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียง มัคคุเทศก์ชุมชนจะพาคุณไปเรียนรู้ชีวิต และแรงบันดาลใจของท่านพุทธทาส ผ่านเส้นทางตามรอยท่านพุทธทาสภิกขุ

         การจัดการทรัพยากรของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว : บ้านเกิดท่านพุทธทาส วัดอุบล (วัดนอก) วัดอุปสมบทของท่านพุทธทาส วัดตระพังจิก (สวนโมกข์เก่า) สถานปฏิบัติธรรมของท่านพุทธทาส หาดแหลมโพธิ์ บ้านปลา ธนาคารปู ทะเลเทียม สัตว์ทะเลหายาก (เช่น หญ้าทะเล พะยูน เต่า โลมาเป็นต้น) เกาะเสร็จ และคลองใหญ่พุมเรียง ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ วิถีชีวิตชาวประมงและเกษตรกร ผ้าไหมพุมเรียงของชาวมุสลิม สุสานเจ้าเมืองไชยา อนุสาวรีย์ปืนใหญ่ แหล่งลูกปัด นำเสนอต่อนักท่องเที่ยวและช่วยดูแลบำรุงรักษาโดยหน่วยงานภาครัฐและชุมชน

         ที่ตั้ง : 95/1 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎ์ธานี 84110

         ชุมชนใกล้เคียง : กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอำเภอไชยา       กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนท่าฉาง      สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สนามกีฬากลาง ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
suratthani@mots.go.th
077283612