HOME แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โปรแกรมท่องเที่ยว โฮมสเตย์/ที่พัก สินค้า/ของที่ระลึก บรรยากาศชุมชน ติดต่อชุมชน

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนบ้านนางกำ

โปสเตอร์

         ประวัติ : หาดทรายชายฝั่งแหล่งท่องเที่ยวจุดสุดท้ายทางใต้สุดของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ยังมีความเป็นธรรมชาติของป่าเขา วิถีชีวิตชาวสวนมะพร้าว วิถีชาวประมงพื้นบ้าน ทั้งยังเป็นจุดลงเรือท่องทะเลเที่ยวชมโลมาและเกาะแก่งใกล้ฝั่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะทะเลใต้ ทิวทัศน์สวยๆกลางอ่าวกว้าง ปากอ่าวด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นท่าเรือเฟอร์รี่เกาะสมุย ทางด้านตะวันออกและตกเขียวชอุ่มด้วยผืนป่าไปจนจรดเทือกเขาหินปูนลูกใหญ่ มองผ่านกลางอ่าวเห็นเกาะผีหน้าอ่าว เกาะสมุย พงันอยู่ไกลลิบๆ หาดทรายของหาดนางกำไม่ขาวมากนักมีความลาดเอียงน้อย เล่นน้ำได้อย่างสบาย บนชายหาดมีร้านอาหารทะเลเปิดให้บริการอยู่หลายร้านจำหน่ายอาหารทะเลสดๆ ราคาไม่แพง หาดนางกำเป็นแหล่งพักผ่อนในวันหยุดที่สบายๆหรือจะเดินทางต่อไปเกาะสมุยก็วิ่งรถไปตามถนนเลียบหาด ไปยังท่าเรือเฟอร์รี่ก็ได้อีกด้วย

         การจัดการทรัพยากรของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว : ส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ทะเล หาดทราย หาดหิน เกาะเป็นต้น เกาะผี ตั้งอยู่หน้าหาดนางกำ เดิมเป็นโบสถ์ลอยน้ำ สำหรับบวชพระกลางน้ำ เกาะถ้ำ ประกอบด้วยหินชั้นโดโรไมต์ เกาะนุ้ย มีหลวงปู่ทวด แอ่งทะเลน้ำจืด หน้าทะเล หมู่บ้านชาวประมง เขาช้างบนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีหาดหินขาวสามารถเดินศึกษาระบบนิเวศและเส้นทางท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา ป่าน้ำหิน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้ มีทรัพยากรให้เราดู มีปลาตีน ปลาโลมา ปูแสม ลิง ที่อยู่ในคลอง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (การจัดการสวนเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ไม้ผล ผักสวนครัว) รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หนังตะลุง มโนราห์ริมหาด วิถีชีวิตการกรีดยาง โดยนำเสนอให้กับนักท่องเที่ยวแต่ยังไม่เป็นรูปธรรมมากนัก การดูแลจะมีการดูแลจากหลากหลายกลุ่มที่ใช้ทรัพยากรนั้นๆ

         ที่ตั้ง : ม.10 บ้านนางกำ ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220

         ชุมชนใกล้เคียง : กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำบลบางใบไม้       วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาการเกษตรบ้านมะม่วงหวาน      สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สนามกีฬากลาง ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
suratthani@mots.go.th
077283612