HOME แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โปรแกรมท่องเที่ยว โฮมสเตย์/ที่พัก สินค้า/ของที่ระลึก บรรยากาศชุมชน ติดต่อชุมชน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาการเกษตรบ้านมะม่วงหวาน

โปสเตอร์

         ประวัติ : บ้านมะม่วงหวานมีที่มาจากเมื่ออดีตมีต้นมะม่วงคันจำนวนมาก ซึ่งทุกต้นกินเข้าไปก็จะระคายคอนิดๆ แต่มีต้นหนึ่งขนาด 3 คนโอบผลดกและผลก็ให้รสหวานเป็นที่รู้จักของผู้คนในละแวกนั้น ทำให้เป็นที่รู้จักกว่าชุมชนมะม่วงหวานและเรียกขานมาจนถึงปัจจุบันนี้ บ้านมะม่วงหวานตั้งอยู่ในตำบลช้างขวาซึ่งมีประวัติมาอย่างยาวนานเมื่อก่อนมีนายซิ่น บ้านเดิมอยู่ในตำบลช้างซ้าย และมีเพื่อนอีกคน ชื่อ นายเขียว ฟื้นเพเดิมอยู่ที่บ้านพุฒ ตำบลช้างขวาทั้งสองท่านมีอาชีพรับจับช้างป่าขาย เพื่อนำไปฝึกไว้ใช้งาน ซึ่งในสมัยก่อนพื้นที่ส่วนใหญ่ยังเป็นป่าและมีช้าง อยู่มากทั้งสองได้ไปทำคอกดักช้างที่บ้านคลองสระ ตำบลป่าร่อนในปัจจุบัน และได้จับช้างเผือกได้ 1 เชือกเป็นช้างพังจึงได้นำขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์ท่านทรงได้พระราชทานสิ่งของต่างๆ ให้แก่บุคคลทั้งสอง อันได้แก่ ผ้าไหมแพร เงิน ทองคำ เป็นต้น และได้พระราชทานยศถาบรรดาศักดิ์แต่งตั้งเป็น ท่านขุน ให้ดูแลปกครองประชาชนในสมัยนั้น ดังนี้ นายซิ่น แต่งตั้งให้เป็น ขุนคชาเชนทร์ นายเขียว แต่งตั้งให้เป็น ขุนบริบาลคชภูมิ เมื่อท่านขุนทั้งสองได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์และสิ่งของต่างๆ แล้วจึงได้กราบบังคมลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกลับ และพระองค์ยังได้พระราชทานช้างให้อีกคนละ 1 เชือก เมื่อเดินทางมาถึงทางสองแพร่ง ทั้งสองได้แยกย้ายกันไปคนละทางสู่หมู่บ้านของตนเอง โดย ขุนคชาเชนทร์ แยกไปทางซ้ายและปกครองประชาชนในพื้นที่นั้น และให้ชื่อตำบลที่ตนเองปกครองว่า ตำบลช้างซ้าย ตามช้างที่นำมาแล้วแยกไปทางซ้ายมือ ส่วนขุนบริบาลคชภูมิ ได้นำช้างและสิ่งของพระราชทานแยกไปทางขวาสู่หมู่บ้านของตนเอง และปกครองประชาชนในพื้นที่นั้น โดยให้ชื่อตำบลที่ตนเองปกครองว่า ตำบลช้างขวา ตามช้างที่นำมาแยกไปทางขวามือ ดังนั้น ตำบลช้างขวาจึงเป็นชื่อตำบลที่เก่าแก่มีมานานแล้วตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่ไม่สามารถระบุปี พ.ศ. ได้ เนื่องจากไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน ซึ่งในตำบลนี้มีกำนันปกครองต่อๆ กันมาจนถึงปัจจุบันนี้

         การจัดการทรัพยากรของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว : แปลงเกษตรต่างๆ กลุ่มอาชีพ เช่น การเพาะด้วงสาคู เพาะเห็น ศูนย์ OTOP และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ชุมชนบ้านนางห้า ตำนานของการดักช้างแต่โบราณ รวมทั้งมีศิลปวัตถุโบราณสถานที่ท่องเที่ยว และทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมวัดถ้ำคูหา ถ้ำเหนียวกวน อ่างเก็บน้ำบ้านโคก ถ้ำสำนักสงฆ์นางเอื้อย สวนป่าสมบูรณ์ โดยทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นสิ่งที่สามารถนำเสนอต่อนักท่องเที่ยวได้ ทางกลุ่มรักษาไว้ด้วยการดูแลสิ่งแวดล้อม รักษาอาชีพต่างๆไว้ และพยายามให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

         ที่ตั้ง : 94/2 ม.4 ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี 84160

         ชุมชนใกล้เคียง : วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบึงขุนทะเล       วิสาหกิจชุมชนเพื่อการเกษตรและการท่องเที่ยวบึงขุนทะเล      สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สนามกีฬากลาง ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
suratthani@mots.go.th
077283612