HOME แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โปรแกรมท่องเที่ยว โฮมสเตย์/ที่พัก สินค้า/ของที่ระลึก บรรยากาศชุมชน ติดต่อชุมชน

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนคลองน้อย

โปสเตอร์

         ประวัติ : ตำบลคลองน้อย แรกเริ่มเดิมมีชื่อว่า ตำบลป่าเหล้า โดยการตั้งชื่อตามเจ้าที่คือ พ่อตาเหล้า แม่ยายเศร้าสร้อย โดยเอาชื่อของตามาตั้งคือ พ่อตาเหล้า มาตั้งเป็นชื่อตำบลป่าเหล้า เพราะสภาพในตอนนั้นเป็นป่ามาก ตำบลป่าเหล้า มีกำนันคนแรกชื่อ ขุนรัตนมาล เป็นกำนันจนครบเกษียณอายุราชการ ต่อมามี พันเขียน เทพพิพิธ เป็นกำนันแทน สมัยนั้นมีการตั้งเป็นก๊กอั้งยี่ (เจ้าพ่อในปัจจุบัน) สามารถคุ้มครองหมู่บ้านได้ และมีลูกบ้านเป็นสมาชิก ถ้าหากใครเป็นสมาชิกจะมีที่ตักน้ำซึ่งเรียกว่า หมาตักน้ำ (ทำด้วยกาบหมาก) แขวนไว้ที่หน้าบ้านริมคลอง การปกครองสมัยนั้นบ้านเมืองยุ่งเหยิงมาก และกำนันได้ถูกทางราชการจับตัวไปทิ้งที่แม่น้ำโขง (ตามข่าวที่ทราบ) เมื่อสิ้นสมัยของ พันเขียน เทพพิพิธ บุตรชายพันเขียน เป็นกำนันแทน และได้เปลี่ยนชื่อตำบลป่าเหล้ามาเป็นตำบลคลองน้อย เนื่องจากพื้นที่บริเวณนั้นเป็นที่ราบลุ่มประกอบด้วยลำคลองหลายสายล้อมรอบอยู่และแตกแขนงเป็นลำบางเล็กๆ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ประชากรเกือบ 4,000 คน เป็นชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานทำมาหากินในละแวกคลองเล็ก คลองน้อย มีทั้งคนพื้นเพดั้งเดิมและคนที่อพยพถิ่นฐานมาจากที่อื่น เช่น เพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร ซึ่งภาษาพูดมีทั้งภาษากลางและภาษาท้องถิ่นของภาคใต้ ประเพณีดั้งเดิม มีการทำบุญเดือนสิบ วันสงกรานต์ วันปีใหม่ วันตรุษไทย การบวชนาค เป็นต้น คนภายนอกชุมชนเรียกคนย่านนี้ว่า คนในบาง ซึ่งคนชาวชุมชนก็ยอมรับสรรพนามดังกล่าว และบอกตัวเองว่าเราเป็นคนในบาง วิถีชีวติกับชุมชนคลองน้อยกับสายน้ำ ยังมีให้เห็นธรรมชาติและวัฒนธรรม คลองน้อยเป็นหนึ่งในชุมชนที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายบนคลองร้อยสาย รายล้อมด้วยต้นจากที่ขึ้นเรียงรายเป็นรั้วริมคลอง โอบล้อมทั้งสายน้ำและชุมชน คลองน้อยยังคงความเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สงบ ผ่อนคลาย ตัดกันกับความเป็นเมืองที่อยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรได้อย่างลงตัว

         การจัดการทรัพยากรของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว : ล่องเรือสัมผัสธรรมชาติริมสองฝั่งคลอง ศูนย์ฝึกลิงเพื่อการเกษตร วัดบุญบันเทิงและต้นไทรเก็บกระดูก อู่ต่อเรือไม้ ปลาเสือพ่นน้ำ ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว ทำคันเบ็ดตกกุ้ง การเย็บจาก และสวนผลไม้นานาชนิด ทั้งหมดได้รับความชื่นชอบของนักท่องเที่ยวและกลับมาเที่ยวซ้ำ จึงได้รับการดูแลรักษาและส่งเสริมอย่างต่อเนื่องทั้งชุมชนและภาครัฐ

         ที่ตั้ง : 77/1 ม.9 ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

         ชุมชนใกล้เคียง : กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำบลบางใบไม้       กลุ่มชุมชนลีเล็ดนำเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์      สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สนามกีฬากลาง ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
suratthani@mots.go.th
077283612