HOME แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โปรแกรมท่องเที่ยว โฮมสเตย์/ที่พัก สินค้า/ของที่ระลึก บรรยากาศชุมชน ติดต่อชุมชน

บ้านเกาะหาดทรายดำโฮมสเตย์


         ประวัติ : ที่เกาะหาดทรายดำโฮมสเตย์ ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนประมงพื้นบ้าน ที่รายล้อมด้วยธรรมชาติอันสวยงาม รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายบนเกาะ กิจกรรมดำน้ำดูปะการัง พร้อมกับสัมผัสกับชายหาดสีดำที่ไม่เหมือนที่ใดๆ พร้อมกับรับประทานอาหารทะเลสดๆ ดังคำขวัญที่ ว่า “เกาะกลมงามตา ปะการังสวยดี หินเรียงร้อยปี ของดีหาดดำ” เกาะหาดทรายดำ แต่เดิมมีชื่อว่า “เกาะกั้ง” เป็นชื่อที่เรียกกันมาช้านานของคนในพื้นที่ ด้านหลังหมู่บ้านติดกับภูเขา เวลาผ่านไป ดินและเศษไม้จากใต้ทะเลได้ถูกคลื่นซัดเข้ามาทับถมกันที่หน้าหาดเป็นจำนวนมาก และเป็นพื้นที่บริเวณกว้างทำให้หาดทรายรอบเกาะกลายเป็นสีดำ ชาวบ้านจึงเรียกชื่อเกาะดังกล่าวว่า “เกาะหาดทรายดำ”

         การจัดการทรัพยากรของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว : -

         ที่ตั้ง : ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง

         ชุมชนใกล้เคียง : กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหาดส้มแป้น       กลุ่มบ้านสิบสาว โฮมสเตย์ เกาะคณฑี      สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
90/1 สนามกีฬากลาง ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Ranong@mots.go.th
077824057