HOME แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โปรแกรมท่องเที่ยว โฮมสเตย์/ที่พัก สินค้า/ของที่ระลึก บรรยากาศชุมชน ติดต่อชุมชน

กลุ่มบ้านสิบสาว โฮมสเตย์ เกาะคณฑี


         ประวัติ : กิจกรรมการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2 บ่อน้ำขุดมือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัฒนฒธรรมอาหารพื้นบ้านชุมชนเกาะคณฑี วัฒนธรรมการแต่งกายชุดยะย่า กิจกรรมการท่องเที่ยว เที่ยวรอบเกาะโดยเรือ ไหว้เจ้าแม่กวนอิมบนเกาะสะระนีย์ เดินเที่ยวรอบเกาะ ไหว้หลวงพ่อลอยวัดปากน้ำ ไหวเสด็จกรมหลวงชุมพร ชมป่าชายเลน ถีบจักรยานรอบเกาะ ชมพรอาทิตย์ตกน้ำยามเย็น หรือไปเกาะสอง

         การจัดการทรัพยากรของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว : -

         ที่ตั้ง : 11-12หมู่ 2 ต. ปากน้ำ เกาะคณฑี อ. เมือง จ.ระนอง 85000

         ชุมชนใกล้เคียง : กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหาดส้มแป้น       วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกาะพยาม      สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
90/1 สนามกีฬากลาง ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Ranong@mots.go.th
077824057