HOME แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โปรแกรมท่องเที่ยว โฮมสเตย์/ที่พัก สินค้า/ของที่ระลึก บรรยากาศชุมชน ติดต่อชุมชน วีดีโอชุมชน

กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนหมู่บ้านประวัติศาสตร์บ้านช่องช้าง

โปสเตอร์

         ประวัติ : ค่าย 508 หลังจากการต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์ แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2508 และได้ยุติลงเมื่อ พ.ศ. 2525 บรรดามวลมิตรสหายเขตงานสุราษฎร์ธานีและเขตงานในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนรวมทั้ง สหายปัญญาชนได้แยกย้ายกันไปประกอบอาชีพตามสภาพ แต่ด้วยความผูกพันและความรักร่วมอุดมการณ์ที่ได้รับหล่อหลอมมาในช่วงระยะ เวลาหนึ่ง ด้วยดวงจิตที่ไม่เคยแปรเปลี่ยน หวั่นไหวไปตามกระแสเมืองแต่ละคนไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้ (10 ปี ต่อมา ) เมื่อปี พ.ศ. 2535 ณ บ้านเหนือคลอง อ.เวียงสระ มิตรสหายที่เคยร่วมใช้ชีวิตในป่าเขา ครั้งเมื่อแต่ก่อนปี 2508 และมิตรสหายจากในเมือง ได้เดินทางมาพบปะเยี่ยมเยือนกันเป็นครั้งแรก เมือปี พ.ศ. 2537 ได้ขุดกระดูกมิตรสหายได้จำนวนหนึ่ง และมีการจัดงานบำเพ็ญกุศล ขึ้นที่วัดพระอินทร์ อ.ดอนสัก ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2539 ได้ออกแบบและก่อสร้างอนุสรณ์สถานการณ์ครั้งแรกขึ้น ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านช่องช้าง ตำบลพรุพี มีสภาพเป็นฐานปูน สูงประมาณ 1.50 เมตร ด้านบนเป็นมือชูพานรัฐธรรมนูญ มีดาวแดง 5 แฉก อยู่บนฐาน และได้จัดงานรำลึกวีรชนครั้งใหญ่ขึ้น ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2542 ได้มีการออกแบบและก่อสร้างอนุสรณ์สถานใหม่แล้วเสร็จ (คือรูปแบบปัจจุบัน) และจัดงานรำลึกการทำบุญกระดูก นำกระดูกเข้าบัวอย่างยิ่งใหญ่ และได้มีการสืบทอดการจัดกิจกรรม

         การจัดการทรัพยากรของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว : มีอนุสรณ์สถานบ้านช่องช้าง มีเรื่องราวประวัติศาสตร์การต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย มีกิจกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเข้าค่ายสำหรับเยาวชน และเดินป่าโบราณ ป่าสันเย็น ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ต.พรุพี กลุ่มตีเหล็ก กลุ่มรับซื้อยางสด ระบบประปาภูเขา ธนาคารต้นไม้ ถ้ำขมิ้น น้ำตกดาดฟ้า สวนสละอาทิตย์ โดยมีการสนับสนุนการดูแลจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และพยายามจะส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

         ที่ตั้ง : ม.7 ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270

         ชุมชนใกล้เคียง : กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่าย 357       กลุ่มท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ค่าย 514      สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สนามกีฬากลาง ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
suratthani@mots.go.th
077283612