HOME แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โปรแกรมท่องเที่ยว โฮมสเตย์/ที่พัก สินค้า/ของที่ระลึก บรรยากาศชุมชน ติดต่อชุมชน วีดีโอชุมชน

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ค่าย 514

โปสเตอร์

         ประวัติ : ช่วงที่พรรคคอมมิวนิสต์เขตงานสุราษฎร์ธานี ค่าย 514 เคลื่อนไหวในพื้นที่ อ.เคียนซา เคยใช้ที่นี่เป็นเสมือนห้องเย็นเก็บยารักษาโรค ซึ่งถือเป็นยุทธปัจจัยสำคัญในการทำสงครามประชาชน “คลังยา ณ เขางาย” จึงเป็นพื้นที่ปิดลับขั้นสูง บรรดาสหายแห่งค่าย 514 ส่วนใหญ่ ก็รู้เพียงว่าที่นี่เป็นโรงเรียนแพทย์ที่พรรคจัดตั้งขึ้นเพื่อผลิต “หมอของประชาชน” ครั้นเมื่อการต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์ยุติลง จึงมีสำนักสงฆ์มาตั้งตรงปากถ้ำ จนถึงวันนี้ มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ มีแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์สังคมเกี่ยวกับตำนานนักรบประชาชนแห่งลุ่มน้ำตาปีในอดีต และแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศ ศรป. 514 มีพื้นที่ประมาณ 16 ไร่ อยู่ในพื้นที่บ้านในปราบซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของทหารปลดแอกประชาชนกองทัพ 514 มาก่อน และยังคงสภาพป่าดงดิบเขตร้อนไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ศูนย์ดังกล่าวมีการจำลองบรรยากาศของค่าย 514ในอดีต ประกอบไปด้วยอาคารนิทรรศการ 'ร้าน' หรือเรือนพักสำหรับสหายนำและสหายที่มีครอบครัว ร้านสหายชาย ร้านสหายหญิง โรงพยาบาล โรงครัว สนามกีฬา สนามรวมพล ลานบันเทิง โรงเรียนไฟลามทุ่ง (โรงเรียนปฏิวัติ) โดยมีสหายและมวลชนเป็นวิทยากรคอยให้ความรู้แก่ผู้มาเยือน "วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ขึ้นมาก็เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติของระบบนิเวศป่าเขตร้อนชื้น เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์สังคม ประวัติศาสตร์การต่อสู้ของนักรบและมวลชนช่วงที่มีการเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน วัฒนธรรมท้องถิ่น และปลูกฝังคุณธรรม แนวคิดการเสียสละเพื่อส่วนรวมแก่เยาวชน

         การจัดการทรัพยากรของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว : มีร่องรอยประวัติศาสตร์ มีศูนย์เรียนรู้ พระเจดีย์และหลวงพ่อชื่นวัดในปราบ บ่อถ่านศิลาสยาม, สวนน้ำจันทร์กระพ้อ โดยชุมชนได้พยายามทำนุบำรุงรักษาไว้ โดยไม่มีการแต่งเติมใหม่ เพียงแค่ให้คงสภาพเดิมไว้ให้ได้มากที่สุด การแสดง การสวนสนามของเหล่านักรบ ทปท. (ทหารปลดแอกแห่งประเทศไทย)

         ที่ตั้ง : บ้านในปราบ ม.5 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

         ชุมชนใกล้เคียง : กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนบ้านถ้ำผึ้ง       กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านถ้ำผึ้ง      สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สนามกีฬากลาง ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
suratthani@mots.go.th
077283612