HOME ชุมชน แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โปรแกรมท่องเที่ยว โฮมสเตย์/ที่พัก สินค้า/ของที่ระลึก บรรยากาศชุมชน ติดต่อชุมชน

สินค้า/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์เซรามิกบ้านหาดส้มแป้น
ไข่เค็มดินขาวน้ำแร่
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหาดส้มแป้น
ของที่ระลึกจากแร่ดีบุก
ตะกร้าคุณยาย
ไม้กวาดดอกอ้อ
ดอกไม้ประดิษฐ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
90/1 สนามกีฬากลาง ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Ranong@mots.go.th
077824057