HOME ชุมชน แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โปรแกรมท่องเที่ยว โฮมสเตย์/ที่พัก สินค้า/ของที่ระลึก บรรยากาศชุมชน ติดต่อชุมชน

เที่ยวป่า 2 คืน 3 วัน


          เช้า ออกจากกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ค่าย 357
          กลางวัน สำรวจป่าอุทยานสัญเย็น เข้าค่ายคุณประวัติ (ค่ายบัญชาการใหญ่ของกลุ่มคอมมิวนิสต์ในช่วง 2512-2524)
          กลางคืน คืนแรก นอนที่ค่ายคุณประวัติ กับ ทุ่งขี้เดือน (เลือกนอนได้)
          คืนที่ 2 นอนที่ป่าสัญเย็น
          (เจ้าหน้าที่พาไป มี GPS นำทาง ม.ค.-เม.ษ)
         จำนวนคนที่รองรับ : 50 คน
         ราคาประมาณ : 3500 บาท/คน
         หมายเหตุ : แจ้งก่อนล่วงหน้า 15-20 วัน

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
90/1 สนามกีฬากลาง ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Ranong@mots.go.th
077824057