HOME ชุมชน แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โปรแกรมท่องเที่ยว โฮมสเตย์/ที่พัก สินค้า/ของที่ระลึก บรรยากาศชุมชน ติดต่อชุมชน

ภูเขาลา ผาดอกรัก


          เป็นโปรแกรมท่องเที่ยวแหล่งใหม่ หยิบสายหมอก หยอกสายลม ชมแสงดาว
          วันแรก 15:00 น. เดินทางถึงกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่าย 357 มุ่งสู่ยอดภูเขาลา มีเจ้าหน้าที่อุทยานนำทาง 18:00 น. ชมพระอาทิตย์ตก ตั้งแคมป์ ผูกแปล 19:00 น. รัปประทานมื้อค่ำบนเขา พักผ่อนตามอัธยาศัย มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย
          20:30 น. ชมดวงดาวล้านดวง 6:00 น. ชมแสงวันใหม่ที่ผาดอกรัก 6:30 น. รับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลัง
          7:30 น. เดินทางกลับมาชุุมชน 10:30 น. เล่นน้ำที่สวนแสนสุข พักผ่อนตามอัธยาศัย 12:00 น. รับประทานอาหารเที่ยง เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
         
         จำนวนคนที่รองรับ : 15 คน
         ราคาประมาณ : 650 บาท/คน
         หมายเหตุ : ราคาอาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
90/1 สนามกีฬากลาง ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Ranong@mots.go.th
077824057