HOME ชุมชน แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โปรแกรมท่องเที่ยว โฮมสเตย์/ที่พัก สินค้า/ของที่ระลึก บรรยากาศชุมชน ติดต่อชุมชน วีดีโอชุมชน

ไม้กวาดดอกหญ้า


         ไม้กวาดดอกหญ้า นี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านช่องช้างอย่างหนี่ง ทนทาน ใช้นาน ไม่หลุดงาน
          ราคา ไม่ระบุ บาท


comment

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
90/1 สนามกีฬากลาง ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Ranong@mots.go.th
077824057