HOME ชุมชน แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โปรแกรมท่องเที่ยว โฮมสเตย์/ที่พัก สินค้า/ของที่ระลึก บรรยากาศชุมชน ติดต่อชุมชน วีดีโอชุมชน

อ่าวเขาควาย


         เป็นหาดโค้งเว้าราวกับธรรมชาติดัดแต่ง หาดทรายขาวสะอาด น้ำใสบริสุทธิ์ แนวปะการังสวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง นักท่องเที่ยวกลุ่มยุโรปตะวันตก อเมริกา มาพักผ่อนดื่มด่ำกับธรรมชาติ มีที่พักและร้านอาหารบริการหลากหลายระดับราคา

comment

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
90/1 สนามกีฬากลาง ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Ranong@mots.go.th
077824057