HOME ชุมชน แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โปรแกรมท่องเที่ยว โฮมสเตย์/ที่พัก สินค้า/ของที่ระลึก บรรยากาศชุมชน ติดต่อชุมชน

ข้อมูลตัวแทนชุมชน


    คุณ :ปรีชา   หัสจักร์
    ตำแหน่ง: ประธาน
    เบอร์โทร : 0878857965


    คุณ :รังสิมันต์   หวันร่าหมาน
    ตำแหน่ง: ผู้ประสานงาน
    เบอร์โทร : 0822786099
    Line ID : 0822786099
Add Friend


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
90/1 สนามกีฬากลาง ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Ranong@mots.go.th
077824057