HOME ชุมชน แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โปรแกรมท่องเที่ยว โฮมสเตย์/ที่พัก สินค้า/ของที่ระลึก บรรยากาศชุมชน ติดต่อชุมชน

สินค้า/ของที่ระลึก

การแปรรูปอาหารทะเล
ของที่ระลึกจากเปลือกหอย, ผ้าบาติก
กลุ่มทำน้ำยาซักล้างอเนกประสงค์, น้ำยาล้างจาน, สบู่, ยาสระผม
กลุ่มปลูกพืชสมุนไพร
ตลาดกลางสัตว์น้ำ
ข้าวเกรียบปลาทู 3 ดาว
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
90/1 สนามกีฬากลาง ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Ranong@mots.go.th
077824057