HOME แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โปรแกรมท่องเที่ยว โฮมสเตย์/ที่พัก สินค้า/ของที่ระลึก บรรยากาศชุมชน ติดต่อชุมชน

วิสาหกิจชุมชนล่องแพลำน้ำกระบุรี


         ประวัติ : กิจกรรมท่องเที่ยวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มล่องแพลำน้ำกระบุรีเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงอนุรักษ์ เป็นกิจกรรมการจัดการท่องเที่ยวโดยกลุ่มสมาชิกในชุมชนที่อาศัยและทำมาหากินอยู่ในท้องถิ่นมีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติและวัฒนธรรมของประชาชนริมชายแดนไทย-เมียนมา ที่มีเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศแค่มีเพียงแม่น้ำกระบุรีแบ่งกั้นระยะห่างเพียงแค่ 100 เมตร โดยมีกิจกรรมหลากหลายเช่น ล่องแพชมธรรมชาติและวิถีชีวิตริมชายแดนของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ นั่งห่วงยางชิลล์ๆโดยการใช้เชือกผูกมัดกับแพแล้วใช้เรือหางยาวงลากจูงล่องไปเรื่อยๆสัมผัสกับสายน้ำที่เย็นชุ่มช่ำและยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกอย่างคือกิจกรรมล่องแพแลดอกจิกที่มีเพียงปีละหนึ่งครั้งตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงปลายเดือนมีนาคมเท่านั้นโดยในยามเช้าดอกจิกจะร่วงลงสู่แม่น้ำเป็นสีแดงทั้งสายประกอบกับมีหมอกลอยขึ้นมาจากแม่น้ำเป็นภาพที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง

         การจัดการทรัพยากรของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว : เสร็จสิ้นจากการล่องแพจะนำนักท่องเที่ยวมารับประทานอาหารที่ทางกลุ่มได้จัดเตรียมเอาไว้ให้เป็นอาหารพื้นบ้านเฉพาะถิ่น 1.ยำหยวกกล้วยป่าหรือยำยอดจิก (แล้วแต่ฤดูกาล) 2.แกงส้มปลาพื้นบ้าน 3.ไข่เจียวยอดส้มป่อย 4.ผัดใบเหลียงใส่ไข่ 5.น้ำพริกมะอึก+ผักสด 6.ข้าวหลามจากกระบอกไม้ไผ่ นอกจากนี้ก่อนจะล่องแพทางกลุ่มจะให้นักท่องเที่ยวร่วมกันทำข้าวหลามที่ห่อด้วยใบเร็ดเพื่อเป็นการทำกิจกรรมร่วมกับทางกลุ่มอีกด้วย

         ที่ตั้ง : 30/12 ม.10 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110

         ชุมชนใกล้เคียง : กลุ่มโฮมสเตย์ บ้านแหลมนาว      สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
90/1 สนามกีฬากลาง ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Ranong@mots.go.th
077824057