HOME ชุมชน แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โปรแกรมท่องเที่ยว โฮมสเตย์/ที่พัก สินค้า/ของที่ระลึก บรรยากาศชุมชน ติดต่อชุมชน วีดีโอชุมชน

อ่าวใหญ่


         หาดทรายขาวสะอาดไร้ปราการธรรมชาติขวางกั้น ทอดยาวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ จุดชมอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดในประเทศไทยจุดหนึ่ง สถานที่ทำกิจกรรมริมหาด ฟุตบอล วอลเลย์บอล วิ่ง ฟิบบี ปั่นจักรยาน ก่อปราสาททราย พายเรือ สแตนบอร์ด และเซฟบอร์ดกีฬาแนวผจญภัยที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ทั้งยังเป็นแหล่งดูปะการังยอดนิยม ▪ จุดประวัติศาสตร์สมัยล่าอาณานิคมแหลมหรั่ง เมื่อปี 2458 พระยารัตนเศรษฐี(คอยู่งี่)เจ้าเมืองระนอง ได้รับแจ้งข่าวว่ามีทหารฝรั่งมาสร้างฐานทัพที่เกาะพยาม จึงได้เข้าทำการขับไล่ ปัจจุบันยังปรากฏแท่นปูนขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายฐานปืนกล เสาวิทยุ แคมป์ที่พัก และหลุมที่มีหินเรียงขนาดใหญ่คล้ายหลุมฝังศพบุคคลสำคัญ

comment

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
90/1 สนามกีฬากลาง ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Ranong@mots.go.th
077824057